top of page

ספריית התערבויות מחוזית:

נגיף הקורונה
מידע לפסיכולוגים ושיתוף ידע מכלל השפ"חים במחוז
Covid 19

הסברה להורים שפ"ח ביתר עילית

הסברה להורים (אוכ' חרדית)

שפ"ח ירושלים

להיות הורים בימי קורונה- חלי ברק

להיות הורים בימי קורונה - איך להיות עוגן לילדינו באוקיינוס של אי וודאות - דר' ירון סלע

הורות בימי הקורונה; 

אתגרים והזדמנויות

הסברה להורים - שפח בית-אריה

שותפות בין בני הבית והקשבה הדדית בצל הקורונה

שפ"ח בית"ר עילית

כלי חוסן למשפחה  - בשיתוף שפ"י

אגרת להורים שילדם שוהה בבידוד - שפ"י

שפ"ח מודיעין 

בפנייה לתושבי העיר

חומרי הסברה להורים
Baby Holding Parent

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח עם ההורים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

הסברה לילדים אודות נגיף הקורונה (ערבית)- שפ"ח אבו-גוש

הסברה לילדים והוריהם (אנגלית)- שפ"ח מעלה אדומים

הסברה לילדים והוריהם - שפ"ח מעלה אדומים

מתבגרים מתמודדים עם קורונה - שפ"ח מעלה אדומים

חומרי הסברה לילדים ומתבגרים
Girl and stuffed animal

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח עם ילדים בגילאים שונים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

מכתב לפסיכולוגים החינוכיים

שפ"ח מודיעין עילית

תפקיד הפסיכולוג החינוכי בימי הקורונה

מתווה למענה לשיחה עם פונה לקו החם –

שפ"ח ירושלים

שיחות עם הורים לילדים בחנ"מ סביב משבר הקורונה

חומרי הסברה לפסיכולוגים
Image by Morgan Harper Nichols

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח והסברה לפסיכולוגים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

הכשרה למוקדנים לסיוע במצבי מתח וחרדה

שפ"ח גבעת-זאב

אורית כהן הפסיכולוגית המחוזית במסר לפסיכולוגים במחוז י-ם

אורית כהן הפסיכולוגית המחוזית במסר לפסיכולוגים במחוז י-ם

צפייה בסרטון