top of page

עיצוב התנהגות

עקרונות לבניית טבלת חיזוקים

שלבים בבניית טבלת חיזוקים

 

א.  אילו התנהגויות או יכולות/מיומנויות הייתם רוצים שהילד ירכוש:

1 ____________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________

ב.  נסו להעריך באיזו שכיחות מופיעות התנהגויות/מיומנויות אלו כיום.

1___________________________________________________________________

2___________________________________________________________________

 

ג.  נסו להעריך עד כמה הציפייה מתאימה לגיל הילד וליכולות שלו ועד כמה ילדכם עשוי באמת להצליח באתגר שתציבו לו.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ד.  ערכו רשימה של תגמולים מוחשיים שלדעתכם יהיו בעלי ערך משמעותי עבור הילד.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ה. נסחו לעצמכם ולילד "חוזה" ברור:

לדוגמא "אחרי שתכניס את הצעצועים לקופסא תקבל מדבקה"; "אחרי שתשב לשולחן ותאכל בלי לקום תקבל מדבקה"

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

* מומלץ לבחור התנהגות אחת או מקסימום שתי התנהגויות לחיזוק בכל פעם

 

* כדאי לתת שם לטבלה - שם כמו "טבלת המדבקות של עדי" או שם שמשקף את התנהגות המטרה "אורי יושב ליד השולחן בזמן הארוחה"

bottom of page