top of page
Child by the Window
סגר תשרי

לקראת הסגר

לקראת הסגר וחגי תשרי - לצוות החינוכי

שפ״ח בית שמש

At Home

הערכות לסגר

המלצות ונקודות לחשיבה בהערכות לסגר חגי תשרי

שפ״ח בית שמש

לקריאה
Checkered Mask

הקורונה עוד כאן

איך נתמוך בצוותים חינוכיים - מסמך לפסיכולוגים

שפ״ח חיפה

Young Teacher

הקורונה עוד כאן

חשיבות השיחה של מנהלים עם הצוות החינוכי

שפ״ח חיפה

Young Artist

׳יהיה בסדר׳ גם בסגר

סרטון גנרי להורים

שפ״ח קריית ביאליק

Family Time

והיית לי כמגדלור

המחנך כדמות משמעותית ביצירת וודאות וחוסן

לימור וחני

Tower Ruins

טופס פנייה לשפ״ח

טופס מקוון להורים לפנייה לשירות הפסיכולוגי

שפ״ח בית שמש

Parents and Child

טופס פנייה לשפ״ח

טופס מקוון להורים לפנייה לשירות הפסיכולוגי - בשפה האנגלית

שפ״ח בית שמש

Young Family
bottom of page