top of page

ספריית התערבויות מחוזית:

נגיף הקורונה
מידע לפסיכולוגים ושיתוף ידע מכלל השפ"חים במחוז
Covid 19

הסברה להורים שפ"ח ביתר עילית

הסברה להורים (אוכ' חרדית)

שפ"ח ירושלים

להיות הורים בימי קורונה- חלי ברק

להיות הורים בימי קורונה - איך להיות עוגן לילדינו באוקיינוס של אי וודאות - דר' ירון סלע

הורות בימי הקורונה; 

אתגרים והזדמנויות

הסברה להורים - שפח בית-אריה

שותפות בין בני הבית והקשבה הדדית בצל הקורונה

שפ"ח בית"ר עילית

כלי חוסן למשפחה  - בשיתוף שפ"י

אגרת להורים שילדם שוהה בבידוד - שפ"י

שפ"ח מודיעין 

בפנייה לתושבי העיר

חומרי הסברה להורים
Baby Holding Parent

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח עם ההורים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

הסברה לילדים אודות נגיף הקורונה (ערבית)- שפ"ח אבו-גוש

הסברה לילדים והוריהם (אנגלית)- שפ"ח מעלה אדומים

הסברה לילדים והוריהם - שפ"ח מעלה אדומים

מתבגרים מתמודדים עם קורונה - שפ"ח מעלה אדומים

חומרי הסברה לילדים ומתבגרים
Girl and stuffed animal

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח עם ילדים בגילאים שונים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

מכתב לפסיכולוגים החינוכיים

שפ"ח מודיעין עילית

תפקיד הפסיכולוג החינוכי בימי הקורונה

מתווה למענה לשיחה עם פונה לקו החם –

שפ"ח ירושלים

שיחות עם הורים לילדים בחנ"מ סביב משבר הקורונה

וויז מערכתי

לעיתות קורונה

אתיקה בטיפול בזמן קורונה

הכשרה למוקדנים לסיוע במצבי מתח וחרדה

שפ"ח גבעת-זאב

שאלון מיפוי

חומרי הסברה לפסיכולוגים
Image by Morgan Harper Nichols

הקבצים הבאים כוללים עקרונות לשיח והסברה לפסיכולוגים סביב התפשטות נגיף הקורונה. מוזמנים לעיין ולשתף >

אורית כהן הפסיכולוגית המחוזית במסר לפסיכולוגים במחוז י-ם

אורית כהן הפסיכולוגית המחוזית במסר לפסיכולוגים במחוז י-ם

צפייה בסרטון