ספריית התערבויות מחוזית:

מניעת אובדנות

התערבות פסיכולוגית

ערכה ממוקדת הכוללת כלי עזר ומסמכים יעילים לשימוש בזמן התערבות פסיכולוגית במשבר. אובדני / שפ״ח ירושלים

שומרי סף - ספרון כיס

ספרון כיס לשומר סף מאת התכנית הלאומית למניעת אובדנות. 

מה תאמר לאדם שעל הגג?

הצעה ךטקסט למניעת התאבדות בזמן אמת / ד״ר אבשלום אליצור ופרופ׳ חיים עומר

שיח עם מתבגרים

ניתן למנוע התאבדות בקרב מתבגרים! קווים מנחים לשיח עם מתבגרים סביב אובדנות. 

מורים כשומרי סף

מורים כשומרי סף סביב אובדנות. מסמך עבודה במסגרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות, 2011

על הגג / ברגמן

איך נדבר עם האדם שעל הגג? תגובה למאמרם של אליצור ועומר / דר׳ זאב ברגמן וצוות המכון לטיפול במשפחה, י-ם

שומרי סף - בני נוער

תפקיד שומרי הסף במניעת אובדנות בבני נוער / התכנית הלאומית למניעת אובדנות, ד״ר ענת ברונשטיין קלומק

בואו נדבר על זה

ילד/ נער במצוקה  עלול לבטא את קשייו בדרכים שונות. לעיתים באופן גלוי ולעיתים באופן סמוי. זיהוי סימני מצוקה / שפ״ח בית-שמש

אדם על הגג / אורבך

איך תקשיב לאדם שעל הגג? תגובה למאמרם של אליצור ועומר / דר׳ ישראל אורבך