top of page

מניעת אובדנות

Woman on Window Sill

התערבות פסיכולוגית

ערכה ממוקדת הכוללת כלי עזר ומסמכים יעילים לשימוש בזמן התערבות פסיכולוגית במשבר. אובדני / שפ״ח ירושלים

Thinking Man

שומרי סף - ספרון כיס

ספרון כיס לשומר סף מאת התכנית הלאומית למניעת אובדנות. 

Office Building

מה תאמר לאדם שעל הגג?

הצעה ךטקסט למניעת התאבדות בזמן אמת / ד״ר אבשלום אליצור ופרופ׳ חיים עומר

Teenager with Mobile Phone

שיח עם מתבגרים

ניתן למנוע התאבדות בקרב מתבגרים! קווים מנחים לשיח עם מתבגרים סביב אובדנות. 

Teacher and Pupil

מורים כשומרי סף

מורים כשומרי סף סביב אובדנות. מסמך עבודה במסגרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות, 2011

Side of Building

על הגג / ברגמן

איך נדבר עם האדם שעל הגג? תגובה למאמרם של אליצור ועומר / דר׳ זאב ברגמן וצוות המכון לטיפול במשפחה, י-ם

Performance Art

שומרי סף - בני נוער

תפקיד שומרי הסף במניעת אובדנות בבני נוער / התכנית הלאומית למניעת אובדנות, ד״ר ענת ברונשטיין קלומק

Teenage Boy on Mobile Phone

בואו נדבר על זה

ילד/ נער במצוקה  עלול לבטא את קשייו בדרכים שונות. לעיתים באופן גלוי ולעיתים באופן סמוי. זיהוי סימני מצוקה / שפ״ח בית-שמש

City Lights

אדם על הגג / אורבך

איך תקשיב לאדם שעל הגג? תגובה למאמרם של אליצור ועומר / דר׳ ישראל אורבך

bottom of page