top of page

עבודה עם הורים

Happy Senior Couple

התקשרות הורים כצוות

ההורים מהווים יחידה זוגית והוירת המשפיעה על התפתחות ילדם / מאת יואל אליצור

Mother and Daughter

עבודה עם הורים כיום

עבודה עם הורים בחברה הפוסט מודרנית - תפיסות ותיאוריות שונות / מאת אורנה שלו

bottom of page