top of page

שירותים פסיכולוגים - מחוז ירושלים

Anchor 1

טיפול, ייעוץ והדרכת הורים

הערכה ואבחון

התערבות בחירום ומשבר

טיפול בילדים ומתבגרים

עבודה מערכתית

שפחים במחוז

השירות הפסיכולוגי חינוכי הינו גוף עירוני הפועל כזרוע של השירות הפסיכולוגי ייעוצי (במשרד החינוך) ונמצא תחת פיקוחו. הוא פועל עפ''י מדיניות הרשות המקומית ואגף שפ''י במשרד החינוך כאחד.

 

יעודו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי הינו קידום רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך בישראל.

השירות הפסיכולוגי-חינוכי נותן שירות למסגרות החינוך בכל המגזרים (מ''מ, ממ''ד, חרדי, ערבי וחינוך מיוחד לסוגיו) מגילאי גן חובה ועד לחטיבות הביניים. לגני קדם חובה ניתן שירות למקרים קשים על פי פניה.

השירות עומד לרשות המערכת החינוכית במטרה לעזור בהשבחתה למען רווחתו של הילד הלומד באשר הוא. בחלק גדול מגני החובה ומבתי הספר היסודיים יש פסיכולוג קבוע הנותן שירות למערכת. במקביל ישנן מערכות המקבלות שירות חלקי, בהתאם לפניות.

 

הפסיכולוג החינוכי מכין תכנית עבודה בתוך מסגרת החינוך בה הוא עובד ביחד עם המנהל והצוות המקצועי. התכנית מבוססת על סל השירותים הפסיכולוגי לפי חוזר מנכ''ל ביחד עם הגדרת צרכים וסדרי עדיפויות של המסגרת. הפסיכולוגים עוסקים בייעוץ לגורמי המערכת ולהורים, באבחונים, בעבודה עם הצוות הבינמקצועי, בהתערבויות פסיכולוגיות טיפוליות בהתערבויות במצבי חרום ובפיתוח נושאי העבודה הפסיכולוגית.

 

בכל תחנות השירות מתבצעים גם פרויקטים מיוחדים המותאמים לצרכי האזור כמו קבוצה להורים וילדים עם ADHD, קבוצה לגננות והורים על קשיי ילדים, ייעוץ להורים לילדים עם קשיים חברתיים, מרכזים לסיוע בבעיות שונות ועוד.

רשימת שפחים

01

02

03

04

מחוז ירושלים, בניהולה של אורית כהן, הפסיכולוגית המחוזית, כולל שלושים ואחד שירותים פסיכולוגים חינוכיים, כ-600 פסיכולוגים חינוכיים, רכזי תחום, צוותי פיתוח מחוזיים וצוות מוביל. להלן רשימת השפ״חים השונים ופרטים ליצירת קשר:

bottom of page