ספריית התערבויות מחוזית:

התערבויות בחירום ומשבר

שיח בשעת חירום

הנחיות משרד החינוך לניהול שיח לאחר חירום לאנשי מקצוע

פתיחת שנה לאחר חירום

היערכות בתי ספר לפתיחת שנת הלימודים לאחר חירום

פגיעה באינטרנט

הנחיות לפגיעה באינטרנט במסגרת מערכת החינוך - משרד החינוך, מחוז ירושלים

מחשבות והתמודדות

מחשבות מעשיות על הקורונה וההתמודדות עימה מאת פרופ' מולי להד

מדריך לאנשי חינוך

מידע נרחב אודות התערבות באירוע חירום, תגובות, מודלים, מעגלי פגיעה, טיפול ועוד

בשורה מרה

עקרונות מנחים לפסיכולוג החינוכי במתן בשורה מרה לילדים / ד״ר דבי כהן