top of page

פסיכולוגיה ורשת

Young Vlogger

מודל מוג״ן ברשת

מודל מוג״ן לביסוס בטיחות ומוגנות ברשת: מודעות, וויסות, גבולות ונוכחות הורית

Family Time

מסכים כמקרבים 

כיצד המסכים יכולים להוות כלי המקרב בין ההורה לילד / מאת שרון קייזר הלר ורוני מרץ

Zooming on Tablet

פסיכולוגיה ורשת

החיים שמתחת לפני הרשת: תהליכים קבוצתיים בעידן וירטואלי / מאת שרון קייזר הלר

Playing with Slime

פרטיות בעולם הוירטואלי

כולנו חשופים יותר בעידן הנוכחי. כתבה מעניינת לקריאה

bottom of page