ספריית התערבויות מחוזית:

מצגות והתערבויות
בנושא עבודה מערכתית

מצגת על עבודה מערכתית בפסיכולוגיה חינוכית

מצגת על אבחון וטיפול במערכת במסגרת יום עיון של שפ"ח ירושלים בהובלת הצוות המערכתי והפסיכולוגית יעל שטיינברג

חקר מוקיר מצגת לצוותים חינוכיים

מצגת של הפסיכולוגית שרון קייזר הלר - מבוססת על חומרים של ישי שליף ורחל פארן

ניהול הכיתה כיחידה חברתית

מצגת של שפינט

Please reload

מצגת של יעקב יבלון

מיום העיון המחוזי 25.4.18

 

מצגת של הילה בר יפעת

 מיום העיון המחוזי 25.4.18

מצגת של דוד בונן מיום העיון המחוזי 25.4.18

מצגת של אורית כהן מיום העיון המחוזי 25.4.18