top of page

הודעות והתעדכנויות

ניוזלטר מחוזי

ניוזלטר מחוזי

Lily Pond

ניוזלטר מרץ, 2021

בשנה שעברה כתבתי אליכם בערב פסח תחת הכותרת ״ימי אבייב וקורונה״. כמה משמח ומרגש להיות כעת רק בימי האביב, כאשר נראה שהקורונה עומדת לצאת מחיינו. השנה ליציאה מעבדות לחירות יש גם משמעות חדשה ומשמחת...

Covid Selfie Graduation

ניוזלטר ספטמבר, 2020

השנה העומדת בפתח מתחילה בסימני שאלה גדולים. בעת כתיבת שורות אלה נראה כי סגר נוסף על הפרק. מוסדות לימוד רבים החלו את השנה ומיד סגרו את שעריהם בשל הידבקויות ובידודים. באחרים מוסיפים מורים וגננות להגיע, כשהם מובלבלים, שחוקים...

Apple and Honey

ניוזלטר ספטמבר, 2022

פסיכולוגים ופסיכולוגיות יקרים, ״הקיץ עבר החום גדול, שנה חדשה באה לכל״, כך נהגנו לשיר בימי ילדותי. בשנים האחרונות נראה שהחום לא ממהר להסתתר מפניה של השנה החדשה, אך הערבים קרירים והחצבים פורחים ויחד עם פתיחת שנת הלימו

 Kids with  Masks

ניוזלטר דצמבר, 2020

ניוזלטר זה, השני לשנה זו, נכתב אליכם בימי חנוכה, כאשר האורות הקטנים העולים מהבתים מצטרפים לאור גדול של סיום המגיפה. במהרה יצטרפו אליהם גם אירועי היציאה לחופשת השליש של החברה הערבית וכמובן חג המולד וראש השנה האזרחי...

Kids in Preschool

ניוזלטר פברואר, 2023

נראה שלא עבר זמן רב מאז תחילת השנה והנה אנחנו כבר במחציתה. זהו זמן מצוין לעצירה והתבוננות, במה שעבר, במה שלפנינו ובמה שצפוי להגיע. אנחנו נמצאים במערכת החינוך, פוגשים הורים, ילדים וצוותים, שומעים על קשיים, מנסים לסייע, אבל...

Wild Flowers

ניוזלטר אפריל, 2022

שוב האביב בעולם ובטבע, מזכיר לנו שבעונה הזו קל יותר להניח לעצב ולדאגות ופשוט להתמסר ליופיה של הפריחה. יחד עם זאת, אנחנו בתקופה של מלחמה בעולם, פיגועים בתוך ארצנו ומגיפה אחת שמסרבת לעזוב... בתוך המציאות הזו אנחנו משתדלים לשמור....

Summer Sunset

ניוזלטר יולי, 2021

שוב מסתיימת לה שנה לא רגילה. שנה שנדמה שהכל כבר נאמר עליה וכל שם תואר שעולה על הדעת יהיה שחוק מרוב שימוש. שחיקה ועייפות מתארות גם את הלך הרוח של רבים מאיתנו בסוף שנה זו, כאשר נדמה כי כובד המציאות שסובבת אותנו מחלחל פנימה אל....

Covid 19

ניוזלטר יולי, 2020

אנחנו נמצאים בסופה של שנת לימודים, מאד שונה מכל מה שהכרנו עד היום. המגיפה העולמית שאנחנו נמצאים בעיצומה ערערה את יסודות חיינו: סדר היום שלנו בעבודה, המפגשים המשפחתיים, המתכונת בה אנחנו מציינים חגים ומועדים ועוד...

bottom of page