ספריית התערבויות מחוזית:

Kindergarten
מעברים

אי של ביטחון באי הוודאות

הרצאה מותאמת לאסיפות הורים בגן סביב העלייה לגן חדש בתקופת הקורונה. כיצד מייצרים איים של ביטחון באי הוודאות בקרב ההורים והילדים

הערכות לפתיחת שנה

מתווה לפתיחת שנה״ל תשפ״א וקישור לההערכויות בגילאים השונים על-פי משרד החינוך

״השביל הזה מתחיל גן...״

הרצאה להורים סביב המעבר לגן חדש. כיצד ללוות את הילדים במעבר לגן חדש? איך לקיים ולהתכונן מראש למעבר ולעלייה לגן חדש? ואילו טקסים כדאי להטמיע?

מודל אאא במערכות חינוך

הרצאה להורים ו/או לצוות החינוכי סביב המעבר לחטיבת הביניים בדגש על תקופת הקורונה. מאפיינים מרכזיים למעבר וכלים להתמודדות ובניית חוסן בקרב העולים לחטיבת הביניים