top of page

מעברים

Face Painting

אי של ביטחון באי הוודאות

הרצאה מותאמת לאסיפות הורים בגן סביב העלייה לגן חדש בתקופת הקורונה. כיצד מייצרים איים של ביטחון באי הוודאות בקרב ההורים והילדים

Kids in Preschool

הערכות לפתיחת שנה

מתווה לפתיחת שנה״ל תשפ״א וקישור לההערכויות בגילאים השונים על-פי משרד החינוך

Child at Psychologist

״השביל הזה מתחיל גן...״

הרצאה להורים סביב המעבר לגן חדש. כיצד ללוות את הילדים במעבר לגן חדש? איך לקיים ולהתכונן מראש למעבר ולעלייה לגן חדש? ואילו טקסים כדאי להטמיע?

Teenager on Laptop

מודל אאא במערכות חינוך

הרצאה להורים ו/או לצוות החינוכי סביב המעבר לחטיבת הביניים בדגש על תקופת הקורונה. מאפיינים מרכזיים למעבר וכלים להתמודדות ובניית חוסן בקרב העולים לחטיבת הביניים

bottom of page