top of page

מצגות והתערבויות בנושא דיאגנוסטיקה

Child at Psychologist

אבחון לקויות למידה

גישות ומחלוקות סביב אבחון לקויות למידה / שרון פילובסקי. מצגת מיום עיון של מחוז ירושלים 13/10/2020

Therapy Session

הערך המוסף של הוודקוק

הגישה הפרשנית למבחן הוודקוק ג׳ונסון / מאת סמדר ספיר​. מצגת מיום עיון של מחוז ירושלים 13/10/2020

Sitting Child

חוות דעת פסיכולוגית

קובץ מקוצר לחוות דעת פסיכולוגית תוך התייחסות לתפקוד החברתי, רגשי, הקוגניטיבי והלימודי

Preschool Class

טופס למיפוי ילדי הגן

כיצד למפות את ילדי הגן, לאילו יכולות, תפקודים ופרמטרים חשוב וכדאי לשים לב בעת המיפוי עם הגננת​

Notebook and Fountain Pen

CAT תרומה לטיפול

מנקודת מבט של תכנון הטיפול חשוב להשיג כמה שיותר מידע על המטופל ועולמו הפנימי לפני תחילת הטיפול

Examining New Tablet

יישום ה-CHC

קביעת התפקוד של ילד ביכולת רחבה וצרה 

Birthday Celebration

استمارةفحصالمفاهيماألساسية

استمارة لطاقم المدرسة – للتشخيص النفسي التعليمي

Psychologist Session

וודקוק ג׳ונסון

שיפורים כלליים, התקדמות ספציפית ואתגרים בהטמעה  / רשי קור​. מצגת מיום עיון של מחוז ירושלים 13/10/2020

Happy Boy

ריכוז נתונים לילדי גן

קובץ לסיכום נתונים אודות ילד/ת גן חובה - בסוגיית המוכנות למעבר לכיתה א'

Child and Therapist

הנחיות לאבחון 

עם החזרה ללימודים על פי מתווי משרד החינוך, ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, אלה הנחיות אגף פסיכולוגיה לאור המלצות הפורום הארצי לדיאגנוסטיקה

Digital Mind

היבטים בהערכת אישיות

תכלול ואינטגרציה של  מבנים שונים לכדי הערכה כוללת

Mother and Daughter in Office

יכולת קוגניטיבית ולמידה

מודלים להערכת מנת המשכל

Sandy Beach

מדריך ל-CHC

תאורית CHC, יישום באמצעות דוגמה, הגדרת לקות למידה לפי תאורית CHC ונספח סטטיסטי ידידותי

Good Grades

מערכת ציינון ממחושב

השימוש במערכת הציינון הממוחשבת למבחן הוודקוק ג׳ונסון / מאת סנדרה קצור. מצגת מיום עיון של מחוז ירושלים 13/10/2020

Friendly Conversation

CHC סיווג מבחנים

אילו מבחנים שייכים לאיזו יכולת? מצורף מסמך המסווג את המבחנים השונים לפי גישת ה-CHC

Expecting a Sibling

שאלון הורים

שאלון זה נועד לצייר תמונה של ילדכם כפי שאתם מכירים אותו. מידע זה מתווסף למידע שהגננת נותנת וחשיבותו רבה ביותר בתהליך השיקול לגבי צרכי הילד והתאמתו ללמידה.

Circus Lion

מבחנים השלכתיים

אפרספצייה - התהליך שבו משליכים תכנים אישיים לתוך גירוי אובייקטיבי

Therapist

מנת משכל וקוגניציה

מהי מנת משכל? איך מודדים אותה? אילו תיאוריות שונות ישנן ועוד

Birthday Celebration

استمارةفحصالمفاهيماألساسية

ترجمة طاقم الخدمات النفسية باب الساهرة

bottom of page